Niklas Hrvacanin : Förstora med rutnät

Här finns ett bra verktyg för att ruta in bilder och sedan kunna förstora dom när du tecknar av bilden.

http://www.griddrawingtool.com/