Niklas Hrvacanin : Linoleumtryck

Linoleumtryck innebär att du med olika verktyg skär ut en bild som du sedan trycker på papper eller tyg

Det är viktigt att man ska tänka på spegelvänt och att tvärt om; bilden blir negativ (det du skär bort får ingen färg, det som är kvar blir färg).

exempel på linoleumtryck:

Googlesök efter linocut

Youtubefilmer om linocut