Niklas Hrvacanin : Ljus och skugga

Träna på att använda dig av ljus och skugga

Detta är ett viktigt verktyg för att göra svårare bilder så du kan nå de högre målen!

1. Titta på den första filmen med ett Klot/en boll. Försök att teckna samma sak.

2. Teckna en människa med skugga, precis som i andra filmen.

3. Gör ett nattlandskap som i tredje filmen.

Detta är bara exempel på hur man kan arbeta! Det är ok både att härma och att göra helt egna bilder!

 

1. Tecknar ett klot eller boll med ljus och skugga.

2: Hur man skuggar ett ansikte.

3. Hur man tecknar ett landskap.

OBS! på slutet av filmer kommer bilder på andra exempel!

 

4. Är du klar?

Träna mer på att teckna ljus och skugga!

Här finns länkar för olika bilder med ljus och skugga! Träna på att teckna av.

Youtubefilmer om hur man tecknar ljus och skugga.