Niklas Hrvacanin : Parafraser

Syfte

    Att eleverna får kunskap om hur man skapar bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Undervisning

    Vi kommer skapa parafraser med utgångspunkt i kända konstbilder.

Redovisning

I grupp skapa parafrasbilder som ska visas upp i bildsalen.

 

Bedömning

Förmågan att framställa konstbilder med olika material och tekniker.

 

Mål

  • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  • Eleven kan tolka historiska bilder och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Arbetsgång:

1. En parafras är en egen version av en känd målning. Man kan fortfarande se vilken målning man utgår ifrån men man kan till exempel göra en modern variant på den.

2. Hitta en målning du vill göra en parafras på. Målningen ska helst vara känd

3. bearbeta bilden digitalt. tex klipp in ditt ansikte på mona lisa (se filmen)

4. Använd projektor för att föra över din digitala bild på papper.

5. Måla bilden så snyggt du kan. Försök att använda dig av toningar, ljus och skugga och djup.

 

Googlesök på PARAFRASBILDER

Googlesök på KÄNDA KONSTVERK