Niklas Hrvacanin : Perspektiv

Planering:

Vi ska träna på att teckna perspektiv.

Detta innebär att du ska bli duktigare på att teckna bilder med DJUP. Något du måste kunna om du ska nå de högre målen i Bild!

Uppgiften:

  1. Gör teckningar efter några av de filmer jag gjort som träning! Där får du lära dig hur man tecknar enpunktsperspektiv och tvåpunktsperspektiv.
  2. Gör en snygg SVÅRARE perspektivbild. Rita i blyerts, bilden ska sedan scannas och färgläggas i datorn med programmet GIMP.

 

Perspektiv 1:

 

Perspektiv 2:

 

Perspektiv 3:

 

Perspektiv 4:

 

Perspektiv 5:

 

Rita 3D-text!

 

 

Länkar för information och inspiration:

YOUTUBE: perspektivteckningar

YOUTUBE: perspektiv av rum

 

Googlesök ENpunktsperspektiv

Googlesök TVÅpunktsperspektiv

Googlesök TREpunktsperspektiv

Googlesök FYRpunktsperspektiv

 

Guider:

Bra sida om hur man tecknar bakgrunder

En annan sida som visar hur man tecknar perspektiv.

Flera bra guider för perspektivteckning!