Niklas Hrvacanin : Propaganda

Propagandabilder

Du ska göra en propagandabild.

Propaganda är ett meddelande som är avsedd att föra fram en agenda , ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något.

Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.

Propaganda avser framförallt reklam och politiska kampanjer och budskap. T.ex. om jag vill framföra ett budskap att tigrar är söta, men lejon är farliga.

 

Mål

Du ska kunna framföra ett budskap genom att göra en propagandabild. Du ska kunna resonera kring dina val under arbetets gång. Du ska känna till några exempel på hur visuell konst använts som verktyg i politiska syften.

Detta bedöms

•Din idé: Är det en propagandabild? Har du visat att du förstår hur dessa ser ut? Hur lätt är det att förstå bilden?
•Hur du ritar bilden: Enkelt eller utvecklat?
•Hur du hanterar material och tekniker? Enkelt målad eller svårare med ljus och skugga?

Undervisning

Du kommer få se och höra, och resonera kring exempel på bildpropaganda. Främst ur ett historiskt perspektiv. Du ska skapa en bild med ett budskap du vill framföra.

Teknik och material för ditt arbete är valfritt.

Dokument och filmer

Propagandaaffisch

Propaganda

Bedömningsexempel propaganda

 

Länkar

Olika ämnen:

Miljö:

Environment poster

Save the earth

 

Droger

Drugs poster

Say no to drugs

Smoking kills

 

Mobbning

Anti bullying

 

Politik

Rasism

Fattigdom

Jämställdhet

 

Political art/social art

Pawel Kucyzinski

Banksy

Målningar av Banksy