Niklas Hrvacanin : Reklam

Vad du ska kunna

Vad är reklam?

Färgers betydelse

Producent: Den som tillverkar någonting (en produkt)

Produkt: Vilken vara gör du reklam för?

Sponsor (betala en artist/sportstjärna osv för att använda ett märke

Målgrupp: Vem är reklamen till för?

Layout: “Z”

logga

slogan

Sök efter bilder på GOOGLE

Färgers psykologi

 

Hur du ska arbeta

1. Kom på en produkt (det ska vara en egen, inte nått som finns, tex nikeskor!)
2. Vilken är målgruppen? Vilka ska till exempel köpa dom här skorna? fotbollsskor, skateskor, dansskor, finskor osv. Hur påverkar färger och design av detta?

3. Skissa på din produkt. Googla efter inspiration.

4. Måla bilden på stort papper, A3! Måla noggrannt, tänk på färgsymboliken!
Tänk på bildens “Layout”: Z-formen

 

SÖKTIPS

Sök efter “ad” eller “advertisement

Lägg till ett sökord på engelska, tex shoe advertisement! för att hitta skoreklam!