Niklas Hrvacanin : Rita ansikten och människor

  1. Titta på filmerna.
  2. Träna
  3. Gör en teckning med minst två människor som gör någonting. RITA FRITT. ANVÄND DIN FANTASI, inte bok eller dator.
  4. Gör bakgrund och lägg på ljus och skugga.
  5. Lämna in för bedömning

 

 

Teckna porträtt:

Porträtt för nybörjare