Niklas Hrvacanin : spelprogrammering

Om du aldrig programmerat, testa code.org, där finns “hour of code“, lär dig grunderna på en timma:

Nästa steg är att lära sig programmera egna spel och program, Kodboken.se har många guider.

 

Om du sedan vill göra lite svårare saker finns det flera program , denna sida har flera länkar.